İZMİT_BİNA.JPG

      
         İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL TANITIMI
 
 Kuruluş ve İdari Durum:
 
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü 01.10.1943 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 29.10.1958 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden alınarak yeni kurulmuş olan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmış ve halen çalışmalarına devam etmektedir. İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Akçaova, Gebze, İzmit, Kandıra, Taşköprü, Ağaçlandırma, Kefken eğitim merkezi, Gölcük, Karamürsel, Suadiye ve Yuvacık Şefliği olmak üzere faaliyetlerini yürütürken 01.06.1990 tarihinde Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünün kurulmasıyla Gölcük, Karamürsel, Suadiye ve Yuvacık İşletme Şeflikleri ayrılarak Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne  bağlanmıştır.
 
Yeni kurulan işletme şeflikleri ile birlikte İzmit Orman İşletme Müdürlüğü İzmit (1943), Gebze (1943), Mollafenari (2010), Kandıra (1943), Akçaova (1945),  Taşköprü (1946),  Körfez (1992), Kefken (1993),  Dilovası (1995), Kadastro-Mülkiyet (2005), Uzuntarla (2011), Hereke (2011) ve Ağaçlandırma (2012), Derince (2014),  Kargalı (2014), Kerpe Arş, Pembe Kayalar(2019),   şefliklerini bünyesinde toplayarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
 Coğrafi Konum: 
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Marmara Bölgesinin doğusunda 40 - 41 kuzey paralelleri ile 28-31 doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. İşletme merkezi, Asya ile Avrupa arasında önemli kara ve demiryolunun geçtiği sahada kurulmuş ve önemli bir endüstri ve ticaret merkezi olan Kocaeli ilinin İzmit ilçesindedir. 
 
Sınırları;
 
Kuzeyi: Karadeniz ve Şile Orman İşletme Şefliği
 
Doğusu : Adapazarı ve Karasu Orman İşletme Müdürlükleri,
 
Güneyi : Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Sapanca
             Gölü,
 
Batısı : İstanbul OBM Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü şeklindedir.
 
 
Şeflik
Kuruluş
Bulunduğu
Bulunduğu
Merkezi
İşletme
 Merkezine
Adı
Tarihi
İl
İlçe
Uzaklığı
(Km)
 AKÇAOVA
01.01.1945
KOCAELİ
 KANDIRA
 AKÇAOVA
40
 GEBZE
01.06.1948
KOCAELİ
 GEBZE
 GEBZE
45
 İZMİT
01.06.1948
KOCAELİ
 İZMİT
 İZMİT
-
 KANDIRA
06.04.1951
KOCAELİ
 KANDIRA
 KANDIRA
46
 TAŞKÖPRÜ
01.06.1948
KOCAELİ
 İZMİT
 İZMİT
-
 KÖRFEZ
12.02.1992
KOCAELİ
 KÖRFEZ
 KÖRFEZ
16
 KEFKEN
25.11.1992
KOCAELİ
 KANDIRA
 KEFKEN
70
 DİLOVASI
12.06.1995
KOCAELİ
 GEBZE
TAVŞANCIL
30
M.FENARİ
09.02.2010
KOCAELİ
GEBZE
 GEBZE
45
UZUNTARLA
29.04.2011
KOCAELİ
KARTEPE
 İZMİT
-
HEREKE
27.01.2011
KOCAELİ
KÖRFEZ
 KÖRFEZ
16
KD. ve MÜLK.
17.06.2005
KOCAELİ
İZMİT
İZMİT
-
ATM ŞEFLİĞİ
23.01.2012
KOCAELİ
İZMİT
İZMİT
-
DERİNCE
25.05.2014
KOCAELİ
DERİNCE
İZMİT
 
KARGALI
 25.05.2014
KOCAELİ 
 GEBZE
 GEBZE
3

​PEMBE

 KAYALAR

01.08.2019​​ KOCAELİ​ KANDIRA​ KEFKEN​​ 70​​
 
  
 Topoğrafik Yapı
 
Kocaeli topraklarının İzmit Körfezinin kuzeyindeki büyük bölümü, güneyden kuzeye doğru eğimli ve az engebeli bir arazi yapısındadır. Bu yapı, Karadeniz'e doğru akan suların vadileriyle yarılmış, yer yer tepelerle kabaran bir görünüm almıştır.Yüksek kesimi güneyde İzmit Körfezi dolaylarıdır. Burada Çenedağı 645 metreye ulaşır. İzmit'in kuzeyinde bulunan tepelerin denizden yüksekliği, 350 metreyi aşmaz.
 
İklim Durumu:
Kocaeli'nin Karadeniz'e açık kesimlerinde kışlar daha soğuk geçer. Ama İzmit Körfezi kıyılarını kuzeyden sınırlayan dağların koruduğu kıyı kesiminde, daha yumuşak bir iklim görülür. Bu kesimde yer alan İzmit meteoroloji istasyonunun verilerine güre, en soğuk ay ortalaması 5,7C, en sıcak ay ortalaması 23,5C'dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık -18C(9 Şubat 1929), en yüksek sıcaklık ise 42.9C'dir (21 Ağustos 1945). Yıllık ortalama yağış tutarı 768 mm'dir.
 
 
  İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı
İşletme Şeflikleri Ormanlık Alan Durumu
 

İŞLETME

ŞEFLİĞİ

NORMAL

 ORMAN

BOZUK

 ORMAN

TOPLAM

ORMAN

ORMANSIZ

 ALAN

GENEL

 ALAN

(Ha)

İzmit 3.961,9 1.251,5 5.213,4 17.705,2 22.918,6

PembeKayalar

4.663,3 84,9 4.748,2 3.142,4 7.890,6
Akçaova 5.450,8 582,5 6.033,3 9.636,6 15.669,9
Derince 3.710,2 261,2 3.971,4 3.312,7 7.284,1
Dilovası 5.161,2 4.612,5 9.773,7 5.566,9 15.340,6
Gebze 4.909,5 748,3 5.657,8 18.836,3 24.494,1
Hereke 5.462,7 2.426,1 7.888,8 3.917,4 11.806,2
Kandıra 8.427,9 472,1 8.900,0 34.191,4 43.091,4
Kargalı 5.744,7 1.713,8 7.458,5 2.531,8 9.990,3
Kefken 8.002,5 688,1 8.690,6 9.199,0 17.889,6
Körfez 6.027,5 2.331,2 8.358,7 10.795,2 19.153,9
Mollafenari 7.577,6 1.219,1 8.796,7 1.234,8 10.031,5
Taşköprü 7.402,9 376,2 7.779,1 9.474,8 17.253,9
Uzuntarla 8.545,8 261,8 8.807,6 21.140,2 29.947,8

KerpeArşOrmanı

613,6 20,7 634,3 36,9 671,2

İşletmeMüd. Toplamı

85.662,1 17.050,0 102.712,1 150.721,6 253.433,7
 
 
Ağaç Türleri
 
  İzmit Orman İşletme Müdürlüğümüzün koru ormanlarındaki asli ağaç türleri Kayın, Meşe Karaçam, Sahil çamı ve Radiata çamıdır. Tali ağaç türleri olarak Kızılağaç,Dışbudak, Gürgen, Titrek Kavak vb. karışık olarak bulunmaktadır. Koruya tahvil işletme sınıfındaki ormanlarda ise Meşe, Kestane, Kayın ve Gürgen türleri saf meşcereler oluşturmaktadır.