16.08.2022
Bölge Müdürlüğümüzde İç Denetim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bölge Müdürümüz Ziya Polat'ın Başkanlığında yapılan 6919 tamim gereği yapılan İç Denetim Raporlarının değerlendirildiği toplantıya; Bölge Müdür Yardımcıları Yakup Eraslan, Mehmet Demirbağ, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Hukuk Müşaviri katıldı.

Bölge Müdürümüz Ziya Polat toplantının açılış konuşmalarında; ''Şube Müdürlerince, 6 aylık dönemler halinde yapılan, birinci döneme ait denetim raporlarını bugünkü toplantımızda irdeleyeceğiz. Amacımız İşletme Müdürlüklerimizi denetlemek, eğitmek, rehberlik etmek, sorunları tespit edip çözüm bulmak ve varsa eksiklerimizi tamamlamaktır. Yapılan denetimler direktif defterine yazılacak, tespit edilen hususların yerine getirilip-getirilmediği 2. kez yapılacak olan denetimlerde takip edilecektir. Denetlenen konularla ilgili aynı eksiklik ve aksaklıkların tekerrür etmemesi gerekiyor. 6919 denetimlerinde hassas davranılacak, amaca uygun denetim kontrolü yapılacaktır. Şube Müdürlerimiz eğitici, öğretici ve denetleyici olacak ve sadece denetim yaptım anlayışı içinde bulunmayacaktır. Güçlü ve dinamik bir teşkilatımız var. Teknolojiye, zamana ve yeniliklere ayak uydurmalıyız. Her Şube kendi konusunda noksanlıkları tek tek tespit ederek, sorunlarımızı en aza indireceğiz. Şube Müdürlerimiz kendilerine bir yol haritası çizecek ve sürekli olarak birbirleriyle istişare içinde olacaktır. Zamana yayılan noksanlıklarımızı kısa ve orta vadede çözecek şekilde takip edeceğiz. İşletme Müdürlerimiz, işletme şefliklerinde yapacakları denetimlerde de aynı yol izlenecektir.'' dedi.

Toplantıda İşletme Müdürlerimize ayrıca seslenen Bölge Müdürümüz Ziya Polat: ''İşletme Müdürlerimiz sosyal olun, halkla bütünleşin, köylerimizde gidin orman köylülerimizle oturun, sohbet edin, dertlerini dinleyin. Köy muhtarlarımıza ve orman kooperatiflerimize hatırlarını sorun, aile gibi hep beraber ve uyumlu şekilde çalışmayı hedef edinin.'' Dedi.

Toplantı, Şube Müdürlerimiz tarafından, 6919 denetimlerin mahiyeti, görülen eksiklikler ve eksikliklerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda geniş bir şekilde sunumlar yapıldı, İşletme Müdürlerine ara ara söz hakkı verilip, toplantı karşılıklı istişare yapılarak, verimli bir şekilde tamamlandı.


Yazdır