12.08.2022
Gölcük İşletmesinde Teknik Teftiş Başarılı Şekilde Devam Ediyor

Bölge Müdürlüğümüz Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Başmüfettiş Ali Şimşek tarafından, Kadırga Orman İşletme Şefliği sınırları dâhilindeki sahalarda Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet, müdür yardımcısı, işletme şefleri, danışman mühendisler ve orman muhafaza memurları ile birlikte silvikültür ve işletme pazarlama konularında yapılan çalışmalar yerinde denetlendi.

Başmüfettiş Ali Şimşek tarafından yapılan denetlemelerde; Kadırga Şefliğinde ilk olarak 111 nolu İlk Aralama Bakım Bölmesi incelendi. Bakım çalışmaları esnasında kayın meşçerelerinde yüksek aralamaya dikkat edilmesi gerektiği, alt ve ara tabakanın çok önemli olduğu ve tabakalı bir meşçerenin hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

 116 nolu tabii tensil bölmesinde yapılan incelemede; 2020 yılı tohumlama kesimi ve sonra diri örtü temizliğinin yapıldığı, sahanın başarılı olduğu gözlemlendi. Gençleştirme Sahasında yeteri kadar değer ağacı bırakılmış olduğu görüldü.

2022 tohumlama kesimi programında yer alan 120-124 nolu tabii tensil bölmelerine gidildi, yapılan tohumlama kesimi damgasına ve çalışmanın bitirilmiş olduğu diri örtü temizliğine bakıldı, sonra plan değişikliği bakım bloğundan tabii tensile alınmış olan 125 nolu bölmeye gidildi. Bölmede toprak profili açılıp Başmüfettiş Ali Şimşek tarafından toprak yapısı hakkında eğitim verildi, 65 nolu bakım bölmesinden üretimi yapılmış olan yol üzerinde istiflenmiş sterli lif yonga emvali ölçümleri yapıldı, sterlerin ölçülerinin uygun olduğu görüldü, bir an önce satışının yapılıp kaldırılması talimatlandı.

2020 yılında boşaltılan 109 nolu tabii tensil bölmesinde bırakılan değer ağaçları görüldü, değer ağaçlarının ilgili bölmede hektarda 3-5 adet bırakılmasının yeterli olacağı ifade edildi.

Genel olarak gezilen bölmelerde yapılmış olan çalışmaların Silvikültür ve İşletme Pazarlama mevzuatları çerçevesinde yapılmış olduğu tespit edilmiş olup, bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarında aynı titizlikle yapılması gerektiği söyleyen Başmüfettiş Ali Şimşek, Gölcük Orman İşletme Müdürü ve ekibine teşekkür ettiler.


Yazdır