02.08.2022
Orman Yolları ve İnşaat Faaliyetleri İle İlgili Eğitim

Müdürümüz Ziya Polat Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, Makine İkmal Şube Müdürü Ahmet Arslan, İşletme Müdür Yardımcıları ile 2022 yılı yeni yol programı olan İşletme Şeflerinin katılımıyla yeni yol yapımında ölçü tespiti ve hakediş hazırlama eğitimi Bölge Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitimin birinci bölümünde teorik bilgiler verilirken, öğleden sonraki kısmında ise arazide uygulamalı  olarak yapıldı.

Eğitimin açılış konuşmalarına; Bölge Müdürümüz Ziya Polat; Orman Yolları ile ilgili yürürlükteki yönetmelik ve 292 sayılı tebliğ esastır.  Orman yollarının oluşturduğu orman yol ağının düzenli ve kapsamlı olması halinde, başta koruma olmak üzere ormana yapılacak her türlü bilimsel ve teknik müdahale ile yıllık cari artım üzerinde etkili olmak ve her tür orman ürününün orman dışına taşınarak kıymetlendirilmesini sağlamak mümkün olmaktadır. Ayrıca orman içi ağaçlandırma, orman yangınlarında mahalline hızlı ulaşım hizmetinin görülmesi yine yol şebekesinin orman içine dağılışına bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan orman yolu yapımı ormancılığın uygulanabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Yol Etüt Aplikasyonunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin Hesaplanması çok önemli orman yolu yapım çalışmalarında uygulanmakta olan yapım yöntemi sonucunda inşa edilen orman yollarının teknik esaslara göre incelenmesi, ihaleye çıkılırken oluşturulan teknik hesaplamalar ile yapım sonucunda gerçekleşen gerçek değerlerin karşılaştırılması ve yapım işleminden önce hazırlanacak orman yolu projelerinin yapım sonucunda oluşacak gerçek değerleri ne kadar karşıladığının tespit edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek bir hak kaybına meydan verilmemesi büyük önem arz ediyor. Bölge Müdürlüğü olarak bu tür eğitimleri en üst seviyelere çıkaracağız. Gelecekte bu eğitimlerin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle eğitimin, mesleğe  ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.

Bölge Müdürlüğümüzün toplantı salonunda düzenlenen eğitimin ilk bölümünde Bölge Müdürlüğümüz, Makine-İkmal Şube Müdürü Ahmet Arslan tarafından, 292 sayılı tebliğe göre yol güzergahının, arazide etüt ve aplikasyonun yapılmasında, kazı alanı, kazı uzunluğu, dolgu uzunluğu, platform + hendek tesviyesi, yamaç meyli, kazı şevi yüksekliği, kazı şevi uzunluğu, şev kazığı mesafesi ölçümleri ve yol etüt karnelerinin doldurulması konuları anlatıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Söğütlü Şefliği Levent mahallesi 416 kodlu yol tatbikatı yapılarak uygulamalı anlatıldı.


Yazdır