27.07.2022
Özel Ağaçlandırma Hibesi Desteklerimiz Devam Ediyor

7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamında, Türkiyenin her bölgesinde orman, hazine ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilere saha tespiti yapıldıktan sonra orman,​ hazine ve tapulu arazilerde özel ağaçlandırma amacı ile mevcut mevzuatlar çerçevesinde izin verilebilmektedir.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Gölcük Orman İşletmesine bağlı Yuvacık Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde kalan Engin Özkaraaslan'a ait özel ağaçlandırma sahası, Bölge Müdürümüz Ziya Polat tarafından ziyaret edildi.

Bölge Müdürümüz Ziya Polat Başkanlığında gerçekleşen ziyarete, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet ve Yuvacık Orman İşletme Şefi Ümit Kilimci eşlik etti.

Engin Özkaraaslan'ın kendi özel mülkiyetinde 10 dönümlük arazide, 2800 adet mavi yemiş fidanı dikerek yetiştirdiği özel ağaçlandırma sahasının son derece  başarılı olduğu görüldü.

Bölge Müdürümüz Ziya Polat;''Türkiye'de orman varlığının artırılması amacıyla ve gelir getirici türlerle orman köylüsünün kişilerin kalkındırılması için özel ağaçlandırma taleplerine desteklerimiz devam etmektedir. Mevzuatlar çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde başvuruyla özel ağaçlandırma yapılabilmekte olup başvurular yılda iki kez Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır.

Özel ağaçlandırma başvurusu kapsamında, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet edenlerin ikamet ettikleri orman köyü sınırları içerisinde bulunan hazine arazilerinde, ormanlık alanlarda veya tapulu arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık(ceviz,badem, antepfıstığı vb.) türleri ile özel ağaçlandırma veya imar-ihya çalışması yapmak istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 3.0 hektara kadar onaylı projelerinin yatırım giderleri cetveli esas alınarak düzenlenecek hibeye esas yatırım giderleri cetvelinin %65 oranında  yapılabilir.

 Aynı kişilerin bir veya birden fazla proje ile 3.0 hektardan büyük sahalarda özel ağaçlandırma veya imar-ihya çalışmaları yapmak istemeleri halinde bunun sadece 3.0 hektarlık kısmı için hibeye esas yatırım giderleri cetvelinin %65'i oranında hibe tahsisi yapılabilir.3.0 hektardan büyük kısım için ise ayrıca %25 hibe tahsisi yapılmaz. Diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarında her bir proje için hibeye  esas yatırım giderleri tutarının %25'i oranında hibe tahsisi yapılabilir.'' dedi.  Yazdır