Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
27.07.2017 11:48:31
Ülkemizdeki Planlı Ormancılığın ilk Yapıldığı yer 1917 yılında Adapazarı- Hendek'te yapıldığını, Biliyormuydunuz?
Türkiye’de ilk amenajman planı 1917 Yılında 5 Avusturyalı, 5 Türk 10 uzman tarafından Adapazarı-Hendek civarındaki Çam Dağı Ormanları (Mustafa Şeref Ormanı) için hazırlanmıştır. 25 Ocak 1918 tarihinde uygulamaya konan bu plan, 1920-1940 Yılları arasındaki periyodu kapsayan zaman için düzenlenmiştir. Bu planda faydalanmanın düzenlenmesinde Yaş Sınıfları Metodu kullanılmıştır.

Yazdır