Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

  

 AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIMI:

 

İşletme Müdürlüğünün Coğrafi Konumu              :
 
   Marmara Bölgesinin doğusunu kapsayan Akyazı Orman  Müdürlüğü ;40 Derece, 17 dakika ve 41 derece 12 dakika kuzey enlem ile 29 derece 57 dakika ve 31 derece 22 dakika doğu boylamları arasında kalmaktadır.
   Doğusunda Hendek ve Mudurnu, Batısında Adapazarı, Güneyinde Geyve ve Göynük Kuzeyde Adapazarı Orman İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.
 
İşletme Müdürlüğünün Tarihçesi                                 :
Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü 1948 Yılında Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akyazı Orman İşletme Şefliği olarak faaliyetine başlamış olup, bihare Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 01.09.1958 yılında İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve o günden bugüne kadar da İşletme Müdürlüğü olaraktan faaliyetlerini sürdürmektedir.
Daha önce 5 İşletme Şefliği iken, 1993 yılında Göktepe Orman İşletme şefliğinin kurulması ile 6 Orman İşletme Şefliğine yükselmiştir. Bunlar, Akyazı, Dokurcun, G. Dokurcun, Göktepe, Karapürçek ve Taşburun İşletme Şeflikleridir.
 Topografik  Durumu                                                 :
 
Bölgenin Güneyinde Bozburuna kadar devam eden Samanlı dağları mevcut olup, Batı Doğu istikametinden uzanmaktadır. En yüksek yerleri Keremali dağları üzerinde Meydan Pınarı Tepesi 1533 metredir.  Önemli akarsuları Mudurnu Çayı, Dinsiz Çayıdır.
 
Jeolojik Minorolojik Yapı                                                 :
Genel olarak jeolojik devirlerin eosen devrinde oluşmuştur. Arazinin yapısını numülitli kalkerlerle birlikte eosen flişi, paleosen flişi  ve üst kreatase flişi oluşturmaktadır. Toprak türü killi kumlu-balçık şeklinde olup bu toprak türleri muhtelif oranlarda karışım oluşturmaktadır.
 
İklim                                                                          :
İşletme Müdürlüğü mıntıkasında Doğu Marmara Bölgesinin karakteristik iklimi hakimdir. Karadeniz iklimini andırmakta ise de kış aylarında kar yağışı ve don alayları sık sık görülmektedir. Yani Hakim ikliminin Marmara Bölgesi iklimi ile Karadeniz ikliminin karışımı bir iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve az yağışlıdır. Yıllık Ortalama yağış 864 mm. dir.
 
           Orman Durumu                                                      :                                        
İşletme Müdürlüğümüz Akyazı ve Karapürçek İlçe sınırlarını kapsamakta olup, genel sahası 76883,2 ha. dır.  Bu sahanın 40115,1 Ha. Ormanlık saha, 36768,1 Ha. rı da açıklık sahadır. Ormanlık sahanın genel sahaya oranı %52 dir.
 
Ağaç Türleri ; Kayın, Göknar, Gürgen, sarıçam, Karaçam ve Kızılçam’dır. Ağaççık ve süceyrat olarak Taflan, Şimşir, Orman gülü ve Defne bulunmaktadır.

 
I - Orman İşletme Şeflikleri:

 

Kod No
Şeflik
Adı
Kuruluş
Tarihi
Bulunduğu
İl
Bulunduğu
İlçe
Merkezi
Orman
Alanı (ha)
Diğer
Alan (ha)
Toplam Alan    (ha.)
02.21.01
 AKYAZI
28.09.1948
 SAKARYA
 AKYAZI
 Akyazı
7452 
17904,5 
25356,5
02.21.02
 DOKURCUN
20.03.1952
 SAKARYA
 AKYAZI
 Dokurcun
6965 
1264 
8229
02.21.03
 G.DOKURCUN
16.08.1958
 SAKARYA
 AKYAZI
 Dokurcun
7525 
4123 
11648
02.21.04
 KARAPÜRÇEK
16.08.1958
 SAKARYA
 KARAPÜRÇEK
 Karapürçek
5716 
5129,5 
10845,5
02.21.05
 TAŞBURUN
16.08.1958
 SAKARYA
 AKYAZI
 Taşburun
7524 
4304,5 
11828,5
02.21.06
 GÖKTEPE
13.01.1993
 SAKARYA
 KARAPÜRÇEK
 Karapürçek
5014,5 
3286 
8300,5

 

 

Kod No
İşletme Müdürlüğü Sınır Haritası
İşl. Müd. Orman Durumu Haritası
Telefon No
Faks No
Web & E-Mail Adresi
21
Direkt:
0(264) 4181583

Santral:
4181582
4181585
akyaziisl@ogm.gov.tr
 

 Resim Görüntüleyicisi

 
 

 Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Orman Varlığı

 
  
  
  
  
  
  
Toplam= 37.630,60Toplam= 2.484,50Toplam= 40.115,10Toplam= 36.768,10Toplam= 76.883,20
Akyazı Orman İşletme Şefliği
6.582,00
790,50
7.372,50
18.659,50
26.032,00
Dokurcun Orman İşletme Şefliği
6.558,00
309,50
6.867,50
1.378,50
8.246,00
G. Dokurcun Orman İşletme Şefliği
7.261,50
407,50
7.669,00
4.044,00
11.713,00
Göktepe Orman İşletme Şefliği
4.882,40
154,30
5.036,70
3.271,10
8.307,80
Karapürçek Orman İşletme Şefliği
5.476,20
115,20
5.591,40
5.218,10
10.809,50
Taşburun Orman İşletme Şefliği
6.870,50
707,50
7.578,00
4.196,90
11.774,90
 

 Özet Bağlantıları

 
 

 Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

 
  
  
  
  
+902644181582+902644181585