Necmettin AŞÇİ

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü
necmettinasci@ogm.gov.tr

Dahili: 1050

Santral Telefonu: 0264 2753090

 

       Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a) Ormanların zararlı böcek ve hastalılar ile yasadışı müdahalelere karşı korunması faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

b) Karantina tedbirleri ve uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,

c) Orman ekosistemlerinin sağlığının izlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 e) Orman içi otlak, yaylak ve kışlaklarda otlatmanın planlaması ve takibinin yapılmasını sağlamak,

f) Memurlara verilecek giyimler, ihtiyaç duyulan damga, nakliye tezkeresi ve silahların temini, dağıtımı ve diğer işlemlerinin takibi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.