Nurgül HACIALİOĞULLARI
 
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü
Dahili:1110

Santral Telefon: 0264 2753090

 

 

      Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Odun dışı orman ürün ve hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek,
b) Orman içi sularda yapılacak faaliyetler, orman içi av-yaban hayatı ve arıcılığa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Yıllık iş programı ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamaları takip etmek,
d) Odun dışı bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, standardizasyon ve depolanmasına ait iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
e) Odun dışı orman ürün ve hizmetlere ait istatistikî bilgileri tutmak, merkeze göndermek,
f) Orman ekosistemi hizmetleri ve biyolojik çeşitliliğini belirlemek, teşhis tanım ve tanıtımı ile haritalandırılması ve diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
g) Arberetum sahalarının ayrılması, korunması veya işletilmesini sağlamak,
h) Kent ormanı ve orman içi dinlenme yerleriyle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak, yaptırmak ve gerekli denetim ve kontrolleri sağlamak,