Turgut DURAN
İşletme  ve Pazarlama Şube Müdürü
turgutduran@ogm.gov.tr
 Dahili:1040
 

 Santral Telefon: 0264 2753090

 
 
      İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünün Görevleri
 
a) Üretim, taşıma ve satışla ilgili yıllık programları yapmak,
b) Odun ürünlerinin bölmeden çıkarılması için gerekli planlamayı yapmak, kullanılacak üretim makinelerini belirlemek,
c) Orman ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
d) Aylık üretim, satış ve stok hareketlerini takip etmek, satış depolarını kontrol etmek,
e) Satış fiyatlarının tespiti, ayarlanması ve fiyat indirim teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
f) Köylü zati ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, kanuni hakların verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
g) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.