ogm.jpg 
 
Engin KİBAR
57 No'lu Orman Kadastro Başmühendis
0264 2753090
Dahili: 1036

 
 Santral Telefonu: 0264 2753090 
 
  
Komisyon merkezi: Adapazarı