​ 
SAKARYA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
     KURULUŞU:
            Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü 04.07.2011 tarih, 27984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dayanak alınarak 28.10.2011 tarih ve 48 nolu Orman ve Su İşleri Bakanlığı oluruyla 01.01.2012 tarihinde kurulmuştur.
 
 
 
             ALANI:
            Sakarya Fidanlık Müdürlüğü Hendek Fidanlık Şefliğinde 69,6 Ha, İzmit Fidanlık Şefliğinde 96,01 Ha. ve Sapanca Fidanlık Şefliğinde 20,61 Ha. olmak üzere toplamda 186,82 Ha.da hizmet vermektedir.   
 
              GÖREVLERİ
            Mevcut ormanları korumak, erozyon, çoraklaşma, çölleşme ve sel felaketlerini önlemek, ülkemize yeni orman alanları kazandırmak ve sürdürülebilir bir yaşam için: kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan fidanları üretmektir. Ayrıca fidan üretimi dışında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu teknik desteği sağlamakta müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır.
Fidanlığımızda Hendek Fidanlık Şefliğinde 10 Adet ve İzmit Fidanlık Şefliğinde de 1 adet olmak üzere toplam 11 adet  Sera bulunmakta olup, toplam üretim kapasitesi 450.000 Adettir.
 
TEŞKİLAT YAPISI:
- Fidanlık Müdürü
- Fidanlık Müdür Yardımcısı  
- İzmit Fidanlık Şefliği
- Sapanca Fidanlık Şefliği 
- Hendek Fidanlık Şefliği
- Muhasebe Servisi
- Personel Şefliği
- İşçi ve Sosyal İşler Şefliği
 
 
 
 
MATERYAL BAHÇESİ
Özel fidancılık sektörünün ihtiyaç duyacağı yetiştirme materyalinin kolay, ekonomik, doğru ve garantili olarak bulabilmeleri için materyal bahçeleri kurmak zorunluluk haline gelmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda Hendek Fidanlık Şefliğinde 100 türe ait 2.167 adet, İzmit Fidanlık Şefliğinde 32 türe ait 550 adet bitkinin bulunduğu materyal bahçesi bulunmaktadır.
 
 
 
HENDEK FİDANLIK ŞEFLİĞİ GENEL TANITIMI
 
 
 
 
30.02.1965 tarihinde ‘’Geçici Orman Fidanlığı’’ olarak kurulmuş, 05.09.1967 yılında ‘’Fidanlık Şefliği’’ isim değişikliği ile 1983 yılına kadar 14.0 ha’lık bir alanda çalışmalarını sürdürmüştür. 1983 yılında Fidanlığı genişletme çalışmalarına başlanmış ve 69.6 Ha.lık bir alana ulaştıktan sonra 07.06.1984 tarihinde ‘’Orman Fidanlık Müdürlüğü’’ statüsüne kavuşmuştur. Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının birleşmesiyle 08.08.2003 tarihinde Sakarya İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Hendek Fidanlık Mühendisliği olarak 2011 yılı sonuna kadar çalışmıştır.
      2011 yılı sonunda Orman Genel Müdürlüğü  Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü çatısı altında Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Hendek Fidanlık Şefliği olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Halihazırda 69,6 ha alanda hizmet vermekte olup,
 
Ekim Alanı (İbreli – Yapraklı).............. 10,63 Ha.
Repikaj Alanı.................................... 19,98 Ha.
Kaplı Fidan Alanı.......... ...................... 2,08 Ha.
Yeşil Gübre Uygulama Alanı.................. 4,67 Ha.
Dinlenme Alanı....................................5,36 Ha.
Materyal Bahçesi.................................3,00 Ha.
Park Yerleşim ve Diğer Alanlar.............23,88 Ha
Fidanlık Genel Alanı .......................... 69,60 Ha.
      
            Faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
 
İZMİT FİDANLIK ŞEFLİĞİ GENEL TANITIMI
 
İzmit Orman Fidanlığı, kavak dal ve çeliği dikmek suretiyle sürdürülen geleneksel kavakçılığı, modern bir yapıya kavuşturmak, böylece kavak odunu üretimini arttırmak için gerekli sağlıklı ve örnek kavak fidanı ile kavak çeliği yetiştirerek ülkemizin odun üretimine katkıda bulunmak amacı ile 1957 yılında, OGM oluru ile Fidanlık Müdürlüğü olarak kurulmuştur.
1965 yılında kurulan Kavakçılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara devam edilmiş, 1983 yılında İzmit Orman Fidanlık Bölge Şefliği olarak İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmış, 1989 yılında Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak,  2003 yılında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesinde İzmit Fidanlık Mühendisliği olarak hizmet vermiştir.
2011 yılı sonunda Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü çatısı altında Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı İzmit Orman Fidanlık Şefliği olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Halihazırda 96,01 ha alanda hizmet vermekte olup,
 
Yapraklı Ekim Alanı............................... 0.12 Ha.                     
Kaplı Fidan Üretim Alanı........................ 2.33 Ha.
Yere Repikajlı Fidan Üretim Alanı.......... 50.51 Ha.
Dinlendirme Alanı................................ 6.30 Ha.
Kavak Fidanı Üretim Alanı..................... 4.00 Ha.
Kavak Materyal Alanı............................ 0.81 Ha.
Bitki Tanıtım Parkı............................... 0.30 Ha.
Park Yerleşim ve Diğer Alanlar............. 31.64 Ha.
Fidanlığın Genel Alanı..................... 96.01 Ha.
Faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
SAPANCA TANITIM VE SERGİLEME FİDANLIĞI GENEL TANITIMI
 
Sapanca Tanıtım ve Sergileme Fidanlığı Parke Taş Döşemeli ve Kumluk Fidan Sergi Alanı 1,22 ha., Açık Fidan Sergileme Alanı 14,77 ha. ve Kapalı alanlar (İdari Bina vb.) 1,91 Ha. ve Diğer alanlar (2,71 Ha ) toplam 20,61 Ha. alan üzerinde kurulmuştur.
2012 ve 2013 Yılında Sapanca Tanıtım ve Sergileme Fidanlığı tesisi inşaatları için toplam 4.577.000 TL ödenek kull  anılmıştır. 11.12.2013 tarihinde 113 tesis ile açılışı yapılan tesis 15.04.2014 tarihinde 29 yıllığına SAKARYABİR’e kiraya verilmiştir.
ÜRETİM ÇALIŞMALARINI GÖSTEREN FOTOĞRAFLAR