Ekler
  
  
Metin
Ek
  
Ülkemizde Kaç Meşe Türü Bulunmaktadır ?
Meşeler;

1-Ak Meşeler (10 Tür)

2-Kırmızı Meşeler (5 Tür)

3-Herdem yeşil Meşeler (3 Tür)

Olmak üzere 18 Meşe türü ile en fazla türe sahip ağaçlarımızdandır.
 
Ağaç türlerimiz arasında; 5.886.195 Ha. alan ile ilk sırada bulunmaktadır.
 

Ek
  
Türkiye'de 227 adet Bal Ormanı Kurulmuştur.

​Arıcılara destek olmak ve organik gıda üretimine teşvik etmek gayesiyle bal ormanı tesislerinin kurulması çalışmalarını başlattık.

Ek
  

​Son 10 yılda çıkan yangınların sebepleri analiz edildiğinde;

​İhmal ve dikkatsizlik  % 61

​Sebebi bilinmeyen ​% 21

​Kasıt  ​% 13

​Yıldırım   ​% 5
 
               
Bu sonuçlara göre ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeni % 95’ i insan kaynaklıdır.
Ek
  
Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azaltır.

Ek
  
Ülkemizde 54 bin adet civarında omurgasız doğal hayvan türü bulunduğunu; bunların yaklaşık 14.000 ’inin sadece ülkemizde yaşadığını biliyor muydunuz.


Ek
  
Ülkemizde 1.478 adet omurgalı doğal hayvan türü bulunduğunu; bunlardan 123’ünün sadece  ülkemizde yaşadığını biliyor muydunuz.


Ek
  
Ülkemizde 11.466 adet doğal bitki türü bulunduğunu, bunlardan 3.649 ’unun sadece ülkemizde yaşadığını; yani ülkemize özgü (endemik) olduğunu biliyor muydunuz.


Ek
  
Ülkemizde 10.000 fazla mantar türü bulunduğunu biliyor muydunuz.


Ek
  
Türkiye’de ilk amenajman planı 1917 Yılında 5 Avusturyalı, 5 Türk 10 uzman tarafından Adapazarı-Hendek civarındaki Çam Dağı Ormanları (Mustafa Şeref Ormanı) için hazırlanmıştır.
25 Ocak 1918 tarihinde uygulamaya konan bu plan, 1920-1940 Yılları arasındaki periyodu kapsayan zaman için düzenlenmiştir. Bu planda faydalanmanın düzenlenmesinde Yaş Sınıfları Metodu kullanılmıştır.

Ek
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
Ek
  
Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azalır.

Ek
  
Sakarya İlinde 14 Adet "Bal Ormanı" vardır.
1-Söğütlü
2-Hendek
3-Kocaali
4-Akyazı-Pazarköy
5-Geyve-Doğançay
6-Arifiye-Çınardibi
7-Karasu
8-Karapürçek
9-Karasu-Sazlıköy
10-Hendek-Çamdağı
11-Akyazı- Geyiktepe
12-Sapanca-İstanbuldere
13-Karasu-KocaaliArası- Melen Balsuyu-1
14-Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Arası- Melen Balsuyu-2
Ek
  
1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton oksijen üretir.

İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLAR AŞAĞIDADIR
Ek
  
1 hektar geniş yapraklı orman  yılda 16 ton oksijen üretir.
GENİŞ YAPRAKLI AĞAÇLAR AŞAĞIDADIR.
Ek
  
Ülkemizin ilk Ağaç Parkı (arboretumu) bir diğer ifade ile dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çalı örneklerini barındıran Canlı Ağaç Müzesinin 1949 yılında İstanbul-Bahçeköy’de kurulan Atatürk Arboretumu olduğunu ve buranın 450 kadarı yerli olmak üzere dünyanın her yerinden getirilen yaklaşık 2.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz.

Ek
  
Kocaeli İlinde 4 Adet "Bal Ormanı" vardır.
1-Kartepe
2-Kandıra-Pınarlı
3-Gölcük-Değirmendere
4-Akçaova-Kandıra-Kefken Arası- Melen Balsuyu-3
  
Tüm Avrupa’da 12 bin tür bitki var. Türkiye’de ise 9000 bitki türü var.
  
Son 30 yılda Dünya Orman Örtüsünün beşte biri yok oldu. Ormanlarımıza sahip çıkmalıyız.
  
Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor. Hayatımızın daim olması, ağaç yetiştirme ve Ormanlarımıza sahip olmaktan geçiyor.
  
Bir hektarlık orman yılda 16 ton biolojik kütle üretir. Şehirde 1 m3 havada 500.000 ormanda ise 500 toz taneciği vardır.
  
Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var! Çünkü; Bir yıl içinde, kullandığımız kağıt- kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.
  
1 litre motor yağı 800.000 litre içme suyunu kirletebilmektedir.
  
Denize atılan kağıt, 3 hafta, teneke 100 yıl, plastik 400 yıl yok olmadan dayanabilmektedir.
  
10x10m’lik bir alanda yer alan 25m’lik boyunda ve 100 yaş civarında bir kayın ağacı kökleri ve kılcal damarları aracılığıyla yılda 30.000 lt. su çeker ve verimli toprağın akmasını önler.
  
Bir hektar Ladin ormanı yılda 32 ton, Kayın ormanı 68 ton, Çam ormanı 30 ton toz emer
  
Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.
  
Bir ağaç, çevre toksinleri ve zehirleri ile yılda 13 ton zehirli gazı kendi bünyesine hapsederek çevreyi koruyabilir. Bunu 30 ton temiz hava olarak bizlere geri verir.
  
Tahminlere göre yeryüzündeki milyonlarca ağaç sincapların gömerek sakladıkları, sonra da unuttukları kozalak türü ağaç tohumlarından yetişmiştir.
  
Meşe ağaçları 50 yaşlarına gelene kadar asla meşe palamudu vermezler.
  
Ülkemizde mülkiyeti devlete ait yaklaşık 21.7 milyon Ha. Orman alanı içerisinde toplam 21.375 orman köyünde 7.095.650 kişi yaşamakta olup, Kırsal kesimde yaşayanlarında %40’ı orman köyünde yaşamaktadır.
1 - 30Sonraki