KARASU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


 
 

KARASU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 
Kuruluş ve İdari Durum:
 
Öncesinde Revir Amirliği olarak faaliyetini sürdüren Karasu Orman İşletme Müdürlüğü, 1945 yılında kurulmuştur.
 
Kuruluşunda Botbaşı, İhsaniye, Kızılcık, Kurudere ve Kocaali İşletme Şeflikleri bulunan İşletme Müdürlüğümüz yörenin yoğun bir dış göç alması ve fındığın optimum yetişme muhitinde olması sebepleriyle çok büyük alanlarda orman sahalarının açılmak suretiyle fındıklığa dönüştürülmesi sonucu ormanlık alanlarının daralması nedeniyle İşletme kuruluşu tekrar gözden geçirilmiş ve İhsaniye, Botbaşı ve Kızılcık İşletme Şeflikleri kapatılarak yerine Karasu İşletme Şefliği ihdas edilmiştir.
 
Günümüzde Karasu İşletme Müdürlüğü, Karasu, Kocaali, Kurudere, Longoz Orman İşletme Şeflikleri ile Kadastro ve Mülkiyet Şefliklerinden oluşmaktadır.
           
İşletmemiz, Karadeniz ikim kuşağının Batı Karadeniz mıntıkasında bulunmakta olup, bu iklim kuşağının özelliklerini taşımaktadır. Bu yüzden yağışlar ilkbahar ve sonbaharda sürekli yağmur halinde yağmakta, kış yağışları az miktarda yağmur halinde, büyük bir kısmı da kar halinde düşmektedir. Kışları nispeten soğuk geçmesine rağmen, diğer mevsimler ılık ve sıcak geçer.
 
İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki amenajman planları verilerine göre 72.660,7 ha Genel Alan, 23.496,9 ha. Ormanlık alanın 23.091,8 ha.’ı verimli, 405,1 ha.’ı verimsiz alan, 49.163,8 ha Ormansız alandır.
 
           Karasu Orman İşletme Müdürlüğü; 1945 tarihinde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. İşletme Müdürlüğü bünyesinde Karasu, Kocaali, Kurudere ve Longoz Orman İşletme Şeflikleri  ve bir adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği olmak üzere 5 şeflik mevcuttur.
 
Topoğrafik Durumu:
 
İşletme Müdürlüğü arazisi 0-850 m. rakımları arasında yer almaktadır. Doğuda  Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ile sınırı oluşturan Melen Çayından başlar, batıda Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmit Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarına kadar gider. Güneyde Hendek Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki Çam dağı olarak bilinen dağ silsilelerine kadar, kuzeyde de Karadeniz’e kadar uzanır. Özellikle kuzeyden güneye doğru rakım artmaktadır. Sahaların büyük bir kısmı % 50 meyillidir. Ormanlar da yukarıda belirtilen ana dağ silsilelerinde yoğunlaşmaktadır.
 
 
İklim Durumu:
 
Orman alanları Karadeniz iklim kuşağı içerisinde kalmakta olup, yazları ılık ve sıcak, kışları soğuktur. İşletme Müdürlüğü sınırları dahilindeki meteorolojik verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 14,2 0C, yıllık ortalama yağış 67,7 mm., yıllık ortalama bağıl nem %72 civarındadır.
 
             Coğrafi konum:

 

Kuzey Enlemi
Doğu Boylamı

 


Kuzey Uç Noktası
:
410 07’ 50’’
300 37’ 54’’
Doğu Uç Noktası
:
410 02’ 30’’
310 0’ 45’’
Güney Uç Noktası
:
400 52’ 10’’
300 45’ 06’’
Batı Uç Noktası
:
410 08’ 24’’
300 26’ 39’’
koordinatları arasında yer almaktadır.
 
            Sınırları: 
 
Kuzeyi: Karadeniz
Güneyi: Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne
Güneydoğusu: Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne
Batısı: Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğüne
Doğusu: Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne şeklindedir.
 
 
Orman Varlığı:
 
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü orman alanları ile ilgili bilgiler tabloda düzenlenmiştir. İşletme genel sahasının % 33’ü ormanlık sahadan oluşmaktadır.
 
 
 Karasu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı
 İşletme Şefliklerinin Ormanlık Alan Durumu
 

İŞLETME

ŞEFLİĞİ

NORMAL ORMAN BOZUK ORMAN TOPLAM ORMAN ORMANSIZ ALAN

GENEL

ALAN (Ha)

Karasu 4.022,3 73,6 4.095,9 3.283,2 7.379,1
Longoz 5.137,9 169,3 5.307,2 21.434,1 26.741,3
Kocaali 6.323,7 93,8 6.417,5 20.542,2 26.959,7
Kurudere 7.607,9 68,4 7.676,3 3.904,3 11.577,6
İşletme Müd. Toplamı 23.091,8 405,1 23.496,9 49.163,8 72.660,7