GEBZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

GEBZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL TANITIMI
 
 Kuruluş ve İdari Durum:
 
Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliği statüsündeyken, 01.01.2020 tarihinde Müdürlük seviyesine çıkarılarak, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, halen çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Yeni kurulan Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Gebze (1943), Mollafenari (2010), Dilovası (1995),  Hereke (2011) Kargalı (2014),   şefliklerini bünyesinde toplayarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
 Coğrafi Konum: 
Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Marmara Bölgesinin doğusunda  bulunmaktadır. İşletme merkezi, Asya ile Avrupa arasında önemli kara ve demiryolunun geçtiği sahada kurulmuş ve önemli bir endüstri ve ticaret merkezi olan Kocaeli ilinin bir ilçesindedir. 
 
Sınırları;
 
Kuzeyi: Karadeniz ve Şile Orman İşletme Şefliği
 
Doğusu : İzmit Orman İşletme Müdürlüğü
 
Güneyi : Marmara Denizi 
 
Batısı : İstanbul OBM Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü şeklindedir.


Gebze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı
İşletme Şeflikleri Ormanlık Alan Durumu
 
 

İŞLETME

ŞEFLİĞİ

NORMAL

 ORMAN

BOZUK

 ORMAN

TOPLAM

ORMAN

ORMANSIZ

 ALAN

GENEL

 ALAN

(Ha)

Dilovası 5.161,20 4.612,50 9.773,70 5.917,30 15.691,00
Gebze 4.909,50 748,30 5.657,80 19.242,10 24.899,90
Hereke 5.462,70 2.426,10 7.888,80 3.969,60 11.858,40
Kargalı 5.744,70 1.713,80 7.458,50 2.531,80 9.990,30
Mollafenari 7.577,60
1.219,10
8.796,70
1.234,80
10.031,50

Müd. Toplamı

28.855,70 10.719,80 39.575,50 32.895,60 72.471,10

​ 


Şeflik
Adı
Kuruluş
Tarihi
Bulunduğu
İl
Bulunduğu İlçe
Merkezi
İşletme
 Merkezine
Uzaklığı
(Km)

 GEBZE
01.06.1948
KOCAELİ
 GEBZE
 GEBZE

45
 DİLOVASI
12.06.1995
KOCAELİ
 GEBZE
TAVŞANCIL
30
MOLLA FENARİ
09.02.2010
KOCAELİ
GEBZE
 GEBZE
45
HEREKE
27.01.2011
KOCAELİ
KÖRFEZ
KÖRFEZ
16

KARGALI
 25.05.2014
KOCAELİ 
 GEBZE
 GEBZE
 30


​​​