AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
  
 
     
 
 
 
AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIMI:
 
İşletme Müdürlüğünün Coğrafi Konumu :   
Marmara Bölgesinin doğusunu kapsayan Akyazı Orman  Müdürlüğü ;40 Derece, 17 dakika ve 41 derece 12 dakika kuzey enlem ile 29 derece 57 dakika ve 31 derece 22 dakika doğu boylamları arasında kalmaktadır.
   Doğusunda Hendek ve Mudurnu, Batısında Adapazarı, Güneyinde Geyve ve Göynük Kuzeyde Adapazarı Orman İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.
 
Tarihçesi 
Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü 1948 Yılında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akyazı Orman İşletme Şefliği olarak faaliyetine başlamış olup, bilahare Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 01.09.1958 yılında İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve o günden bugüne kadar da İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde toplam 8 İşletme Şefliği vardır. Bunlar, Akyazı, Dokurcun, Güney Dokurcun, Keremali, Bozkaya,  Göktepe, Karapürçek ve Taşburun İşletme Şeflikleridir.
 
         Topografik  Durumu :
         Bölgenin Güneyinde Bozburuna kadar devam eden Samanlı dağları mevcut olup, Batı Doğu istikametinden uzanmaktadır. En yüksek yerleri Keremali dağları üzerinde Meydan Pınarı Tepesi 1533 metredir.  Önemli akarsuları Mudurnu Çayı, Dinli Çayıdır.
 
Jeolojik Minorolojik Yapı  : 
Genel olarak jeolojik devirlerin eosen devrinde oluşmuştur. Arazinin yapısını numülitli kalkerlerle birlikte eosen flişi, paleosen flişi  ve üst kreatase flişi oluşturmaktadır. Toprak türü killi kumlu-balçık şeklinde olup bu toprak türleri muhtelif oranlarda karışım oluşturmaktadır.
 
İklim :
İşletme Müdürlüğü mıntıkasında Doğu Marmara Bölgesinin karakteristik iklimi hakimdir. Karadeniz iklimini andırmakta ise de kış aylarında kar yağışı ve don alayları sık sık görülmektedir. Yani Hakim ikliminin Marmara Bölgesi iklimi ile Karadeniz ikliminin karışımı bir iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve az yağışlıdır. Yıllık Ortalama yağış 864 mm. dir.
 
          Orman Durumu :                                        
İşletme Müdürlüğümüz Akyazı ve Karapürçek İlçe sınırlarını kapsamakta olup, genel sahası 76726,2 ha. dır.  Bu sahanın 40854,7 Ha. Ormanlık saha, 35871,5 Ha. da açıklık sahadır. Ormanlık sahanın genel sahaya oranı %52 dir.
 
 Ağaç Türleri;
Kayın, Göknar, Gürgen, sarıçam, Karaçam ve Kızılçam’dır. Ağaççık ve süceyrat olarak Taflan, Şimşir, Orman gülü ve Defne bulunmaktadır.
 

         Orman İşletme Şeflikleri Ormanlık Alan Durumu
 
İŞLETME ŞEFLİĞİ NORMAL ORMAN BOZUK ORMAN TOPLAM ORMAN ORMANSIZ ALAN GENEL ALAN (Ha)
Akyazı 4.760,9 157,9 4.918,8 17.206,7 22.125,5
Dokurcun 4.006,8 84,7 4.091,5 871,5 4.963,0
G. Dokurcun 4.589,4 157,7 4.747,1 2.494,6 7.241,7
Bozkaya 3.982,3 92,6 4.074,9 2.367,5 6.442,4
Keremali 5.408,3 180,7 5.589,0 1.759,3 7.348,3
Göktepe 5.132,4 51,5 5.183,9 3.112,4 8.296,3
Karapürçek 5.826,1 121,5 5.947,6 4.580,2 10.527,8
Taşburun 5.947,6 354,3 6.301,9 3.479,3 9.781,2
İşletme Müd. Toplamı 39.653,8 1.200,9 40.854,7 35.871,5 76.726,2
 
 
 

​​​​​