Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü
 
11.jpg 
 
 
21.jpg 
 

 
ADAPAZARI  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU:
 
          Sakarya İli, Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Erenler, Sapanca, Söğütlü, Ferizli ve Kaynarca ilçeleri Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalmaktadır. Adapazarı İşletme Müdürlüğü 01.01.1959 yılında faaliyete geçmiştir. Adapazarı, Beşköprü, Sapanca, Soğucak, Söğütlü, Kaynarca ve Yeniköy olmak üzere 7 İşletme Şefliği, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği,1 Kadastro Mülkiyet Şefliği ve 1 Emlak Şefliğinden oluşmaktadır.
 
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

 
         Ormanların korunması, Amenajman ve Silvikültür planlarına göre işletilmesi, ormanları artırarak devamlılığının sağlanması, orman içi açıklıkları ağaçlandırma yoluyla yeni ormanlar kurması, Bu amaçla tohum toplatılması ve fidan üretilmesi, yaşlı ağaçları rehabilite olarak gençleştirmesi ( Tabii Gençleştirme ) Ormanların en verimli şekilde işletilmesi en yüksek verimde endüstriyel odun (tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu ) üretmektir. Üretim artıklarından yakacak odun elde etmektir. Üretilen endüstriyel odunları ve yakacak odunları serbest piyasaya açık artırma usulüyle en  iyi şekilde pazarlamaktır.
 

 
 
ORMANLIK ALAN DURUMU
 
Ormanlık Alan  :    37.097,0 Ha
 
Açıklık Alan      :  108.685,4 Ha
 
Genel Saha       :  145.782,4 Ha.
 
ADAPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN ŞEFLİKLERE GÖRE ORMANLIK SAHA DURUMU.
 
İŞLETME ŞEFLİĞİ NORMAL ORMAN BOZUK ORMAN TOPLAM ORMAN  ORMANSIZ ALAN GENEL ALAN (Ha)
Adapazarı 5.734,2 390,8 6.125,0 27.759,3 33.884,3
Kaynarca 4.696,3 478,1 5.174,4 11.917,1 17.091,5
Beşköprü 4.761,1 216,7 4.977,8 16.362,7 21.340,5
Sapanca 4.679,2 222,0 4.901,2 6.093,0 10.994,2
Soğucak 4.077,3 373,8 4.451,1 8.246,1 12.697,2
Söğütlü 6.469,0 384,3 6.853,3 21.133,3 27.986,6
Yeniköy 4.339,5 274,7 4.614,2 17.173,9 21.788,1
İşletme Müd. Toplamı 34.756,6 2.340,4 37.097,0 108.685,4 145.782,4
 
AĞAÇ TÜRLERİ
 
Asli ağaç türleri; Kayın, Meşe, Dişbudak, Kestane, Ihlamur olup, bu ağaç türlerinden başka yer yer Karaçam, Göknar,Gürgen, Kızılağaç bulunmaktadır.
 
TOPOGRAFİK  YAPISI;
 
Adapazarı Akova adı ile anılan düzlükte kurulmuştur. Denizden yüksekliği 31 metredir. Akova Sakarya nehrinin aşağısında alüvyonla dolmuş tektonik bir çöküntüden ibaret 620 bin dönüm miktarında çok önemli bir ovadır. En alçak yeri kuzeyinde Karadeniz'e sınırdır. En Yüksek yeri Sapanca Gölü kıyısında Samanlı Dağları silsilesinde Kiraz tepe olup rakımı 1253  m dir.
 
SINIRLARI:
 
Kuzeyi   : Karadeniz ve Karasu Orman İşletme Müdürlüğü,
 
Doğusu : Akyazı ve  Hendek Orman İşletme müdürlükleri,
 
Güneyi  : Geyve Orman İşletme Müdürlüğü
 
Batısı    : İzmit ve Gölcük orman işletme Müdürlükleri  ile sınırlıdır.
 
İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 115 adet 31. madde orman köyü 18 adet 32. madde orman köyü olmak üzere Toplam 133 adet orman köyü bulunmaktadır. Bu köyler geçimini genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır.  Müdürlüğümüzde 1 Büyükşehir, 8 ilçe, 1 Belde bulunmaktadır.
 
​​​